Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 11 2018

mademoiselle-j

May 08 2018

mademoiselle-j
8547 6ec1 390
mademoiselle-j
2529 7ec8 390
Reposted fromfriends friends viairmelin irmelin

May 06 2018

mademoiselle-j

April 02 2018

mademoiselle-j
3432 249f 390
Reposted fromfelicka felicka viailovemovies ilovemovies

March 12 2018

mademoiselle-j

February 23 2018

mademoiselle-j
Erdem fall 2018
Reposted byvogueszydera

January 29 2018

mademoiselle-j
4498 8172 390
Reposted byredstripesilovemoviesballetzembatafischikellaeternaljourneyanielciaKaviah
6731 3a8d 390

ultralaser:

thatidomagirl:

ondestol:

Grandma… It’s me, Anastasia!

I hate you all

gandalf wins for dramatically removing his cape to reveal a second cape.

Reposted fromsuperlog superlog viaBloodyYuki BloodyYuki

January 25 2018

mademoiselle-j
5211 9904 390
Reposted fromkrzysk krzysk viaoll oll

January 11 2018

mademoiselle-j
1464 44ed

Mount Fuji 3D book
Reposted fromOhJohnny OhJohnny viawishlist wishlist
mademoiselle-j
2536 f7d8 390
Reposted fromoll oll

December 21 2017

mademoiselle-j
Reposted fromprimo primo viaMigotliwa Migotliwa

November 23 2017

mademoiselle-j
3193 277e 390
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viaMigotliwa Migotliwa

September 16 2017

mademoiselle-j
Reposted frompada-deszcz pada-deszcz viaDisney Disney

August 29 2017

mademoiselle-j
9639 64d3 390
Reposted fromnastypsychotic nastypsychotic viaMigotliwa Migotliwa
mademoiselle-j
9633 1be1 390
Reposted fromnastypsychotic nastypsychotic viaMigotliwa Migotliwa

August 26 2017

mademoiselle-j
Reposted fromkattrina kattrina viaimchuckbasss imchuckbasss

August 06 2017

mademoiselle-j
1697 eb7c 390
Reposted fromall-about-kate all-about-kate

July 28 2017

mademoiselle-j
Wyraz jej oczu gorzki jak belladona.
-Pytasz mnie, czy żałuję? Dobrze, powiem ci coś o żałowaniu, skarbeńku. Nie widzę końca żałowaniu. Nie mogę znaleźć początku łańcucha, który nas przywiódł stamtąd tutaj. Mam żałować całego łańcucha czy każdego ogniwa z osobna, jakby można było je rozpiąć? Mam żałować początku, który doprowadził do tak fatalnego zakończenia czy samego zakończenia? Więcej się zastanawiałam nad tą kwestią niż potrafisz sobie wyobrazić.
— Janet Finch, "Biały oleander"
Reposted bycytatyjointskurwysynallaymyouune-raconteuseviajeroiustus-sexusiustus-sexustrampkowamayumitrampkowa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl