Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 16 2017

mademoiselle-j
Reposted frompada-deszcz pada-deszcz viaDisney Disney

August 29 2017

mademoiselle-j
9639 64d3 390
mademoiselle-j
9633 1be1 390

August 26 2017

mademoiselle-j
Reposted fromkattrina kattrina viaimchuckbasss imchuckbasss

August 06 2017

mademoiselle-j
1697 eb7c 390
Reposted fromall-about-kate all-about-kate

July 28 2017

mademoiselle-j
Wyraz jej oczu gorzki jak belladona.
-Pytasz mnie, czy żałuję? Dobrze, powiem ci coś o żałowaniu, skarbeńku. Nie widzę końca żałowaniu. Nie mogę znaleźć początku łańcucha, który nas przywiódł stamtąd tutaj. Mam żałować całego łańcucha czy każdego ogniwa z osobna, jakby można było je rozpiąć? Mam żałować początku, który doprowadził do tak fatalnego zakończenia czy samego zakończenia? Więcej się zastanawiałam nad tą kwestią niż potrafisz sobie wyobrazić.
— Janet Finch, "Biały oleander"
Reposted bycytatyjointskurwysynallaymyouune-raconteuseviajeroiustus-sexusiustus-sexustrampkowamayumitrampkowa

September 16 2017

mademoiselle-j
Reposted frompada-deszcz pada-deszcz viaDisney Disney

August 29 2017

mademoiselle-j
9639 64d3 390
mademoiselle-j
9633 1be1 390

August 26 2017

mademoiselle-j
Reposted fromkattrina kattrina viaimchuckbasss imchuckbasss

August 06 2017

mademoiselle-j
1697 eb7c 390
Reposted fromall-about-kate all-about-kate

September 16 2017

mademoiselle-j
Reposted frompada-deszcz pada-deszcz viaDisney Disney

August 29 2017

mademoiselle-j
9639 64d3 390
mademoiselle-j
9633 1be1 390

August 26 2017

mademoiselle-j
Reposted fromkattrina kattrina viaimchuckbasss imchuckbasss

September 16 2017

mademoiselle-j
Reposted frompada-deszcz pada-deszcz viaDisney Disney

August 29 2017

mademoiselle-j
9639 64d3 390
mademoiselle-j
9633 1be1 390

September 16 2017

mademoiselle-j
Reposted frompada-deszcz pada-deszcz viaDisney Disney

August 29 2017

mademoiselle-j
9639 64d3 390
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl